Voksenskader

SportNetDoc er et elektronisk opslagsværk for:

 • Idrætsudøvere
 • Idrætsmedicinske behandlere

Idrætsudøvere kan få:

 • Råd om forebyggelse af skader
 • Mulighed for at vurdere, hvornår lægehjælp er nødvendig
 • Råd om akut behandling
 • Råd om generelle genoptræningsprincipper
 • Mulighed for at se et specifikt genoptræningsprogram
 • Information om komplikationer til en aktuel skade.

Idrætsmedicinske behandlere
får mulighed for en hurtig, ajourført oversigt over en specifik skade med:

 • Undersøgelser
 • Differentialdiagnoser
 • Behandling
 • Genoptræningsøvelser
 • Resumeer af idrætsmedicinsk faglitteratur.

Det er håbet, at idrætsudøveren ved at bruge SportNetDoc vil blive i stand til at genoptage idrætsaktiviteten hurtigere, og opnå en jævnt stigende træningskurve med færre komplikationer og tilbagefald:

Bryder man genoptræningsprincipperne (forcerer genoptræningen og overhører advarselssignalerne), får man i stedet det klassiske “savtakkede” genoptræningsforløb:

SportNetDoc vil løbende blive opdateret i takt med den idrætsmedicinske udvikling.

Alle træningsøvelser i SportNetDoc er sammensat, så det er muligt at gennemføre disse i hjemmet uden investering i dyrt træningsudstyr.

Bemærk: SportNetDoc vil naturligvis aldrig kunne erstatte en idrætsmedicinsk vurdering ved læge eller fysioterapeut og behandling med udarbejdelse af et individuelt genoptræningsprogram.

God genoptræningslyst !.

Ulrich Fredberg

Idrætslæge (speciallæge i reumatologi, diplomlæge i idrætsmedicin og i en årrække tilknyttet DBUs damelandshold og AGF Kontraktfodbold)

Stadionklinikken, Atletion (Idrættens Hus Vest, Århus)
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg